1º tempo: 8:15 h- 9:00 h

2º tempo: 9:05 h–  9:50 h

   primeiro intervalo grande: 9:50 h – 10:05 h

3º tempo: 10:05 h-  10:50 h

4º tempo: 10:55 h –  11:40 h

segundo intervalo grande: 11:40 h- 11:55 h

5º tempo: 11:55 h-  12:40 h

6º tempo: 12:45 h –  13:30 h

   intervalo do almoço: 13:30 h- 14:30 h

7º tempo: 14:30 h-  15:15 h

8º tempo: 15:20 h –  16:05 h

9º tempo: 16:15 h –  17:00 h

10º tempo: 17:05 h-  17:50 h